Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obec Křenovice provozuje vlastní sběrný dvůr odpadů, ktrerý je po rekonstrukci v provozu od července 2012. Občané zde mohou ukládat běžně produkované odpady jako sklo, plasty, papír, objemný odpad, kovy, odpad ze zeleně, nebezpečný odpad, elektrozařízení, zářivky, baterie aj.

Adresa

Svárovská 36, 683 52 Křenovice

Vlastník a provozovatel:

Obec Křenovice, Školní 535, 683 52 Křenovice, IČ: 00291943, tel.: 544 223 129

Odpovědný vedoucí:

Ing. Jan Škrdla, Ph.D.,  tel.: 724 045 321

Souhlas k provozování vydal:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, tel.: 541 651 111

PROVOZNÍ DOBA:

  • Středa:      10.00 – 18.00
  • Sobota:      09.00 – 13.00

Připadne-li na středu či sobotu svátek, je v tyto dny sběrný dvůr uzavřen

Informace ke třídění odpadů:

Sbírané druhy odpadů + CENÍK od 1. 2. 2023

Název odpadu nebo podskupiny odpadů Katalogové číslo   Kategorie
 Papír a lepenka  20 01 01  O
 Sklo  20 01 02  O
 Textil  20 01 11  O
 Dřevo  20 01 38  O
 Plasty  20 01 39  O
 Kovy  20 01 40  O
 Baterie a akumulátory  20 01 33  N
 Zářivky  20 01 21  N
 Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (chladničky)  20 01 23  N
 Oleje (motorové, převodové a mazací)  20 01 26  N
 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení (domácí elektrospotřebiče)  20 01 35  N
 Nebezpečné odpady z domácností (barvy, rozpouštědla, kyseliny apod.)  20 01  N
 Biologicky rozložitelný odpad (tráva, listí)  20 02 01  O
 Objemný odpad (starý nábytek, koberce apod.)  20 03 07  O
 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)  15 01  O/N
 Pneumatiky – v omezeném množství  16 01 03  O
 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a tašek – v omezeném množství  17 01 07  O
 a další odpady za podmínek provozního řádu uloženého u obsluhy
Zpět nahoru