Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Šmejdi v podomním prodeji energií. Jak se jim bránit?

Šmejdi v podomním prodeji energií. Jak se jim bránit?

Jste spokojeni s tím, kolik platíte za elektřinu nebo plyn? I kdyby vaše odpověď byla kladná, může se vám stát, že u vás zazvoní člověk, který vám nabídne ještě výhodnější cenu. A možná už u vás byl…

Pokud žijete v domnění, že si na internetu najdete nějaký přehled, z něhož se dozvíte, který z dodavatelů energií posílá k lidem podomní prodejce, pak jste na omylu – žádný přehled neexistuje. „Ale velké společnosti, které mají vlastní sítě, většinou nepoužívají tyto metody – se svými zákazníky komunikují buď písemně, nebo přes internet,“ říká Gerta Mazalová, předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů.

Například obchodní zástupce společnosti Centropol, dodavatele elektřiny a plynu, rozpoznáte od podvodníka jednoduše – prokáže se vám kartičkou se svým identifikačním číslem. Na webových stránkách www.centropol.cz si jej obratem můžete podle tohoto čísla ověřit. Před podpisem smlouvy vám zástupce vysvětlí cenové i jiné podmínky jejího uzavření. Po podpisu smlouvy vám zůstane jedno její vyhotovení.

Domácí vizitky a falešné průkazy

I váš stávající dodavatel energií k vám může bez předchozího upozornění vyslat svého obchodního zástupce, ale je jen na vás, jestli ho pozvete domů, nebo ne. „Prokázat by se měl legitimací, ovšem často se setkáváme s případy, kdy podomní prodejci mají vizitky, které si sami natiskli v počítači. Nebo s případy, kdy spotřebitelům ukazují průkazky náležející jinému dodavateli, avšak velmi podobné, jako má jejich společnost,“ vysvětluje Gerta Mazalová. „Prodejci by měli také respektovat zákazy podomního prodeje v obcích a městech, při jejichž porušení mohou být sankcionováni. Ovšem, pokud si jejich návštěvu předem vyžádáte sami, tak to zřejmě jako podomní prodej hodnoceno nebude.“

„Volá nám řada lidí, kteří se šmejdům dostali do rukou. Řešíme často případy, kdy doslova mezi dveřmi podepsali smlouvu, a pak zjistili, že platí více než dosud. Také se nechali nalákat na LED žárovky a jiné dárečky. Dealeři je nabízeli zdarma při přechodu k novému dodavateli energií, aby se nakonec ukázalo se, že v případě odstoupení od smlouvy za ně mají zaplatit nehorázné částky. Někdy je fuška, napravit to, co šmejdi napáchají na důvěřivých lidech,“ svěřuje se se svými zkušenostmi manažerka call centra Centropolu Yvonna Rothbauerová.

Zákazníci, kteří se rozhodli odstoupit od „šmejdské“ smlouvy a podle právníků splnili podmínky pro její ukončení, se ale často dostávají do situace, kdy konkurence jejich žádosti zamítne a požaduje za žárovky 2000 korun. Sankce za žárovky uplatňují přes společnosti vymáhající pohledávky, přestože vědí, že jejich postup je protiprávní.

Slabá energetická gramotnost

Které společnosti používají nekalé praktiky při podomním sjednávání smluv o dodávce energií, si musíte zjistit sami. „My zpravidla nemůžeme jmenovat nepoctivé společnosti, dokud jim užívání nekalých praktik ve smyslu zákona nebylo prokázáno. Většinou jsou však již známé a najdete je i na stránkách státních dozorových orgánů, např. České obchodní inspekce, Energetického regulačního úřadu apod. Je také dobré se seznámit dopředu s internetovými a jinými recenzemi na ty společnosti, které podomní prodeje využívají,“ radí předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů.

Podle Aleše Pospíšila, manažera vnějších vztahů společnosti Centropol, je jedním z důvodů úspěšnosti šmejdů slabá energetická gramotnost. „Jen zhruba třetina českých občanů ví, za co a kolik platí, a vyzná se v cenách energií. Jako soukromý subjekt nabízíme konzultace v našich zákaznických centrech či prostřednictvím call centra. Zvýšení energetické gramotnosti by mělo být zájmem celé společnosti, tedy i státu a veřejné správy,“ říká.

Senioři v ohrožení

Gerta Mazalová je toho názoru, že nejbezpečnější metoda je neotvírat a nepouštět si obchodní zástupce domů. Jinak hrozí nebezpečí hlavně seniorům, kteří jsou slabší a zranitelnější stranou při jednání s těmito proškolenými prodejci. Většinou podlehnou nátlaku, podepíší novou smlouvu, aniž si uvědomí, že mají ještě platnou starou, a platí pak zálohy oběma.

„Setkáváme se často s případy, kdy se prodejci chovají příjemně, ovšem jakmile je vpustí spotřebitel – senior do bytu, jsou až agresivní. Po podpisu vytrhnou smlouvu z ruky a spotřebitel ani neví, komu a co vlastně podepsal. Také bych chtěla upozornit na některá rizika při energetických aukcích, kdy se spotřebitel zavazuje, že přijme toho dodavatele energií, který mu bude přidělen, ať se mu líbí, nebo ne. V případě odmítnutí mu pak hrozí poměrně vysoké smluvní pokuty v řádech až tisíců korun,“ varuje odbornice.

Pokud tedy máte v plánu měnit dodavatele energií, dělejte to s rozmyslem. Neuzavírejte smlouvy s podomními prodejci a nenechte se vystavovat nátlaku. Máte právo si smlouvu přečíst i desetkrát. V případě, že je u vás v obci podomní prodej zakázán, můžete na takovéto prodejce zavolat policii. Zákaz podomního prodeje však nezakládá neplatnost takto podepsané smlouvy. Když vám bude někdo nabízet podobnou smlouvu po telefonu, raději ji odmítněte, protože se s ní nemůžete řádně seznámit. Žárovky ke smlouvě také raději nepřijímejte, protože změnu dodavatele energií si můžete ještě rozmyslet.

„Jestliže přeci jen uzavřete smlouvu, která se vám později nebude zdát, raději se hned obraťte na některou z našich bezplatných osobních poraden (najdete je na: www.asociace-sos.cz). V případě řešení sporů s dodavateli energií se obraťte na Energetický regulační úřad a v případě sporu týkajícího se aukcí či LED žárovek na Českou obchodní inspekci. V každém případě se snažte problém řešit co nejrychleji,“ doporučuje Barbora Mitášová, odborná právní poradkyně Sdružení obrany spotřebitelů.

Smlouvu lze vypovědět Jestliže tlaku šmejdů podlehnete, nevadí, do 14 dnů můžete smlouvu vypovědět. Když tuto lhůtu nestihnete, máte šanci od ní odstoupit do 15. dne po zahájení dodávek. Výpovědní lhůta začíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli. Odstoupení od smlouvy posílejte dodavateli jen poštou, doporučeně a nejlépe s dodejkou. Rozhoduje přitom datum odeslání zásilky.

Nejčastější triky podvodníků

1. Návštěva po telefonu
Některá města a obce vyhláškou zakázaly podomní prodej energií. Dealeři však našli fintu, jak zákaz obejít – dokážou se k vám na návštěvu vnutit po telefonu. Obvykle se vydávají za dodavatele, s nímž máte uzavřenou smlouvu. Vhodné je si vše ověřit u vašeho dodavatele energií.

2. Kontrola elektroměru
Oblíbenou záminkou bývá takzvaná výměna elektroměru, kontrola údajů, vrácení přeplatku či prodloužení smlouvy. Nic nepodepisujte a zavolejte svému dodavateli. Pouze on zařizuje kontrolu elektroměrů či plynoměrů.

3. Dodavatel končí
Pokud vám na e-mail přijde informace, že váš dodavatel energií končí a máte třeba jen pouhý den na uzavření nové smlouvy, je to nesmysl. Před dveřmi se mohou objevit i obchodníci, kteří tvrdí, že se váš dodavatel energie slučuje s další firmou, kterou šmejdi právě nabízejí.

4. Výhodnější tarif
Když u vás někdo zazvoní s tím, že přichází zkontrolovat správné nastavení tarifu a zda příliš neplatíte za energie, je to divné. Zvláště, když si takový člověk vyžádá fakturu nebo vaši smlouvu. Dokumenty rozhodně nedávejte z ruky, nic nenechte ofotit či opsat, natož pak nechat si smlouvu odnést.

5. Máme pro vás dárek
LED žárovky zdarma, to je další rozšířený trik prodejců. Ve skutečnosti si je kupujete nebo pronajímáte. Podepíšete na ně kupní smlouvu, s níž se pojí i změna dodavatele. Takže pokud byste přešli k jinému dodavateli, částka za žárovky se dle smluvních podmínek může vyšplhat až na několik tisíc korun. A dodavatel je bude chtít zaplatit!

6. Okamžitý podpis
K podomním praktikám patří nátlak a spěch. Neseriózní dealeři vás nutí k okamžitému podpisu smlouvy a argumentují časově omezenou nabídkou. Někdy tvrdí, že potřebují podepsat jen doklad, že vás navštívili. Pozor na telefonáty a nahrávání, smluvní akt může vzniknout i na základě vašeho telefonického souhlasu.

SOS – Asociace, z. s. 

https://www.asociace-sos.cz/pro-spotrebitele/kontakty/osobni-poradenstvi/jihomoravsky-kraj/

Zkontrolujte prosím, zda jste neudělali chybu v adrese, nebo pro nalezení požadované stránky použijte vyhledávání.

Zpět nahoru