Skip to content Skip to main navigation Skip to footer


U příležitosti 200. výročí bitvy u Slavkova byla v Křenovicích odhalena bronzová socha vrchního velitele spojeneckých rusko – rakouských vojsk, generála Michaila Illarionoviče Kutuzova. Slavnostního ceremoniálu se účastnil velvyslanec Ruska v České republice Alexej Fedotov. Podíl na vzniku memoriálu v Křenovicích mají i některé české firmy.

Turistická trasa po Slavkovském bojišti

Historie projektu

Před 33 lety, v roce 1973, podal žádost na Místní národní výbor v Křenovicích místní rodák Karel Ochmann návrh na vybudování pomníku M. I. Kutuzova.  Ten měl být umístěn v ulici Na Liškově, kde dodnes stojí dům, ve kterém se ubytoval tento maršál před bitvou u Slavkova. Předložil sádrový model ve zmenšené velikosti, jehož vypracování svěřil arch. Přemyslu Blumajerovi, rovněž rodákovi z Křenovic. Původní návrh pomníku v mírně nadživotní velikosti počítal použít k realizaci jako materiál pískovec. K tomuto záměru, vzhledem k finančnímu zajištění, bohužel nedošlo.

S blížícím se 200letým výročím bitvy u Slavkova, přišel v roce 2003 další rodák z Křenovic umělecký kovář Oldřich Bartošek s myšlenkou na uskutečnění tehdy nerealizovaného záměru.  Navrhl, že vytvoří plastiku postavy M. I. Kutuzova z měděného tepaného plechu. Předložil zastupitelstvu obce návrh s odůvodněním k uskutečnění tohoto jistě pozoruhodného projektu.

V odůvodnění stálo:

  1. Bitva tří císařů, která se odehrála v prosinci roku 1805 nemalou měrou zasáhla do života jak celého regionu, tak i naší obce a poznamenala myšlení několika dalších generací. Ať už byly napoleonské války převážně dobyvačné, je nesporné, že duch Francouzské revoluce, který se šířil spolu s postupující armádou, poznamenal celou tehdejší Evropu včetně Rakousko-Uherska. Vládnoucí monarchie byly donuceny přílivem nových revolučních myšlenek změnit svůj feudální řád a přistoupit např. ke zrušení nevolnictví.
  2. Sama osobnost M. I. Kutuzova si jistě zaslouží pozornost. Kutuzov byl jedním ze zakladatelů ruského vojenského umění.
  3. Samotné Křenovice byly před vlastní bitvou středem pozornosti všech armád. Obcí postupně prošla vojska francouzská, potom rakouská a nakonec ruská. Rakouská vojska se zabydlela v tehdejším Panském dvoře a Rusové v čele s M. I. Kutuzoven si zřídili svůj hlavní štáb v dnešní ulici Na Liškově ve Spáčilově statku v domě č.p. 65. V noci před bitvou se zde konala hlavní porada velitelů spojeneckých vojsk, která měla rozhodující vliv na vývoj následujících událostí. Po bitvě byli v místním kostele umístěni ranění ruští vojáci.
  4. Vybudování tohoto památníku, jehož odhalení by se uskutečnilo při příležitosti 200. výročí Bitvy tří císařů, by tak přiblížilo snahy o doplnění celkového pojetí turistického regionu Slavkovské bojiště a přispělo tak významně i k propagaci naší obce.
  5. Realizací tohoto v minulosti neuskutečněného projektu, bych chtěl navázat na osvětovou a kulturní činnost místního rodáka Karela Ochmanna, který předčasně zemřel a v tomto roce by se dožil 70 let.
  6. Obec sama by se tak stala garantem celého projektu.

Podstavec pod sochu, na kterém je maršálův podpis, zhotovila firma Kámen Dekor ze Slavkova. Úpravy zeleně provedla firma Květ z Blažovic a předláždění prostranství a chodníků firma pana Pauříka z Křenovic. Umělecký kovář Oldřich Bartošek ještě zhotovil kované ohrazení pomníku s řetězy a informační tabuli. V dolní části prostranství se zboural dům bývalé knihovny, čímž se vytvořilo prostorné náměstíčko s odstavnou plochou.

Vlastní plastika je dutá, svařená z jednotlivých dílu měděného tepaného plechu s nerezovou kostrou. Vnitřek sochy je vyplněn betonovou směsí. Na její realizaci se kromě uměleckého kováře a restaurátora Oldřicha Bartoška podílel také jeho pracovník umělecký kovář Tomáš Gala. Nemalý podíl na věrném provedení jednotlivých detailů měl odborný poradce na ruskou historii Karel Klátil.

Odhalení se slavnostně uskutečnilo 4. prosince 2005 v 10 hodin při příležitosti 200. výročí bitvy u Slavkova za účasti zástupců kraje, Klubu Rusko a jejich hostů, zástupců obce Křenovice a jejich hostů a historických jednotek ruské, rakouské a francouzské armády.

 

Zpět nahoru