Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Turistická trasa slavkovským bojištěm

Turistická trasa po slavkovském bojišti byla vyznačena v roce 2010. Vede po polních cestách ze Slavkova přes Vážany nad Litavou a Křenovice, dále kolem hromadných hrobů nad Křenovicemi a kolem památníku nad Zbýšovem na Mohylu míru a odtud kolem kaple sv. Antonína Paduánského do Újezda u Brna.

Zobrazit Turistická trasa slavkovským bojištěm na nové záložce.

Po odhalení sochy maršála Kutuzova (2005), znovuobnovení zaniklých božích muk (2006), společně s Panským dvorem, domem č. 65, kde přebýval Kutuzov se svým štábem a hromadnými hroby nad obcí, se Křenovice staly významnou součástí slavkovského bojiště. Ačkoliv je celé bojiště památkovou zónou, jediná trasa, která ji protíná, vede ze Sokolnic přes Mohylu míru do Ponětovic. Bohužel tato trasa vede převážně po silnici a slavkovské bojiště protíná jen částečně. Proto navrhl Oldřich Bartošek Českému svazu turistů, vytýčit novou turistickou cestu, která by vedla právě přes Křenovice.

Průběh trasy

Návrh byl akceptován a nová trasa, která vede ze Slavkova do Vážan, přes Křenovice, kolem hromadných hrobů nad obcí, k památníku nad Zbýšovem, na Mohylu Míru a kolem kapličky sv. Antonína Paduánského na železniční zastávku v Újezdě u Brna, byla vyznačena v roce 2010. Tato zelená turistická trasa vede výhradně po polních cestách, měří asi 18km a je výhodně propojená hned s několika železničními zastávkami. V Křenovicích jsou dokonce dvě. Zájemci o historii napoleonských válek především z Brna, se tak snadno dostanou po železnici do některé z výchozích zastávek, pohodlně si tuto část bojiště projít a po železnici se opět vrátit domů.

Co naleznete na trase přímo v Křenovicích?

V Křenovicích vás čeká hned několik zajímavých zastávek, na kterých najdete informace, které se nesmazatelně zapsaly do historie naší obce. Na trase od Slavkova dojdete nejprve k božím mukám, které mají zajímavou souvislost s poválečným děním v obci. Od božích muk si můžete zajít přímo k Panskému statku, v kterém byli ubytováni Rakouští vojáci. Potom projdete kolem domu č. 65, v kterém byl ubytován se svým štábem maršál Kutuzov a konala se zde v předvečer bitvy válečná porada. Na malém náměstí nad tímto domem se nachází socha M. I. Kutuzova v nadživotní velikosti, která byla odhalena v roce 2005. Když budete pokračovat po polní cestě nahoru nad obec, dojdete až k největšímu hromadnému hrobu této bitvy.

Nad Zbýšovem se nachází pomník věnovaný třem císařům a po několika kilometrech po místech aktivních bojů památník Mohyla míru s muzeem. Od Mohyly míru se dostanete ke kapličce sv. Antonína Paduánského, od které řídil osobně Napoleon část rozhodující bitvy. Na všech těchto místech v Křenovicích a okolí naleznete informační tabule s texty ve čtyřech jazycích.

V okolí Křenovic na obnovených polních cestách vysazována stromořadí. Obec tak navázala na aktivitu nadace Partnerství „Strom života“, jejímž cílem je vysadit strom za každého vojáka padlého u Slavkova.

Pochod slavkovským bojištěm

Pravidelně od roku 2010 skupina historického šermu Buhurt Křenovice pořádá vždy týden před vzpomínkovými událostmi Bitvy tří císařů pochod slavkovským bojištěm po této turistické trase. Účastní se ho spousta uniformovaných vojáků a civilních osob včetně dětí. Pro ně, ale i pro dospělé, je vždy připraven malý test a po jeho vyhodnocení jsou úspěšní účastníci odměněni.
Oldřich Bartošek

0 Komentářů

Prozatím bez komentářů

Přidejte komentář

Zpět nahoru