Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Splatnost poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Upozorňujeme občany, kteří dosud neuhradili v plné výši poplatek za svoz komunálního odpadu (místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství), že splatnost druhé poloviny poplatku je do 30. 9. 2022. Hradit je možné bezhotovostním převodem nebo na pokladně OÚ Křenovice.

Zpět nahoru