Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Uzavírka místní komunikace

Kdo je oprávněn v této věci podat žádost?

Osoba, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce; pokud jsou důvodem uzavírky stavební práce, podává žádost o povolení uzavírky jejich zhotovitel, pokud silniční správní úřad nestanoví jinak.

Jaké doklady, dokumenty či formuláře je třeba u sebe mít?

žádost o povolení uzavírky (náležitosti žádosti určuje ustanovení § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů),
výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (přiloží právnické osoby),
živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (přiloží podnikající fyzické osoby).

Kdo záležitost řeší (jméno, kontakt, úřední hodiny)?

starosta obce, tel. 544 223 129, úřední hodiny po 08:00 – 17:00, st 08:00 – 17:00

Jaké jsou poplatky?

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Pokud se jedná o jednoduchý případ, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně; jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

Přílohy

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Odkaz na detailní informace k situaci

(odkaz na portál GOV) – Uzavírka pozemní komunikace

0 Komentářů

Prozatím bez komentářů

Přidejte komentář

Zpět nahoru