Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:
v pátek          8. října 2021           od 14:00 do 22:00 hodin,
v sobotu       9. října 2021           od   8:00 do 14:00 hodin
.

Místem konání voleb v obci Křenovice je pro oba okrsky

          Obřadní místnost Obecního úřadu Křenovice

          Školní 535, 683 52 Křenovice

Do okrsku č. 1 patří ulice:

Polní, Příční, Sokolská, Svárovská, Široká, Školní, Václavská, Vlárská a Zbýšovská

Do okrsku č. 2 patří ulice:

Brněnská, Bratří Mrázků, Havlíčkova, Jiráskova, Kopečná, Mlýnská, Na Dolinách, Na Liškově, Na Nivě, Na Vyhlídce, Nádražní, Nová, Palackého a Říční

  • Voličem je občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let.
  • Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
  • Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístek i ve volební místnosti.
  • Volič je povinen do volební místnosti vstoupit se zakrytými ústy. Povinnost zakrytí dýchacích cest vyplývá z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.
  • Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Kontakt: 606 030 487, 544 223 119.
  • Informace pro voliče v karanténě/izolaci z důvodu onemocnění covid-19 ZDE.
  • Podrobné informace k volbám lze nalézt na webu ministerstva vnitra www.mvcr.cz.
Zpět nahoru