Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Jsou obecně závazné právní předpisy obce, které v souladu s Ústavou ČR a zákonem o obcích mohou obce vydávat tak, aby regulovaly záležitosti místního významu.

Zrušené vyhlášky

Zpět nahoru