Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ani si neuvědomujeme, jaký skvělý, bohatý a velkolepý pohled skýtají vyhlídková místa z kopců nad Křenovicemi. Takřka půl Moravy ve směru severojižním přehlédneme z návrší Zlatá hora u silnice směrem na Praci, nádherný výhled nabízí rovněž návrší „Na spravedlnosti“ na hranici katastru směrem ke Slavkovu.

Zlatá hora

Návrší, které protíná stará brněnská silnice směrem na Praci, je zmíněno i na dalších místech těchto stránek, najdeme zde Krchůvek a Smírčí kříž. Mimo tato památná místa skýtá návrší i nádhernou vyhlídku do kraje, což popisuje ve sborníku Pod Mohylou míru i Jakub Trnka:

Na jih dohlédneme až k rakouským hranicím, u nichž se zdvíhá monumentální kulisa nejmodřejšího a nejmenšího našeho horstva, Pavlovských kopců, které právě z této strany poskytují jeden z nejkrásnějších profilů svými mohutnými, barokně rozbujelými tvary. Odtud zachytíme Dyjsko-svratecký úval s vrcholem Výhonem nad Židlochovicemi, Šaratice proslulé minerálkou a na Prateckém kopci umělecky skvěle vyřešenou Mohylu míru od architekta Fanty. Dále malebně položený vrch Santon u Tvarožné. Hrot tvaroženské kostelní věže připomíná nadaného lidového vypravěče, kukátkáře Václava Kosmáka a Blažovice obětavého a zasloužilého šiřitele dobrých knih Šebestiána Kubínka. Odtud vpravo strhne zrak bývalé panské sídlo Pozořice a nad nimi Jezera, následují révonosné svahy Viničných Šumic a Habrovany, které vsoupily do dějin hlavně v 18. století náboženskou sektou bratří Habrovanských. Na sever zachtíme Rousínov, rodiště zasloužilého sběratele národních písní Františka Sušila, a pak přes náš kuželovitý vrch Cigán dohlédneme Vyškovským úvalem přes skvěle položeného sv. Martina nad Lulčem až ke svahům Drahanské vysočiny kus za Vyškovem, za Dědicemi a za Pustiměří se zbytky románské kaple sv. Pantaleona a zřízeninami hradu Mejlic, proslaveného kdysi nádherou.

Na východě upoutá kopule bývalého panského sídla slavkovského; architektonicky skvěle vyřešil tento barokní zámek spolu s původní dispozicí sadovou a s alejemi jeho autor Ital Martinelli jako malé Versailles pro feudála Dominika Ondřeje Kounice, milujícího přepych. A slavkovský kostel, jenž tvoří se zámkem jedinečnou uzávěrovou pohledovou kulisu horního konce náměstí, je svými rozměry a krásou jedním z nejreprezentačnějších chrámů v klasicistickém stylu u nás.

Za Slavkovem představí se kopec Urban s kaplí ovládající kraj a ostře vyrýsované údolí Litavy, v němž vévodí zámek bývalých pánů z Boskovic v Bučovicích. Pak jsme upoutáni skvělým panoramatickým pohledem Chřibů a na jihovýchod obrysy Ždánického lesa.

Na opačné straně, na západě za Brnem, spatřujeme chlumy Českomoravské vysočiny a na severozápadě výběžky Moravského krasu.

Na spravedlnosti

Na opačné straně, na hranici slavkovského a křenovického katastru, se nachází návrší, které se dodnes nazývá „Na spravedlnosti“. Jsme podle pověsti na bývalém popravišti slavkovského panství. I toto místo skýtá výhled podobný jako Zlatá hora, obohacený navíc o pohled na celé pratecké návrší s Mohylou míru a vojenským radarem nad Sokolnicemi, na jižní straně ostře spadající do údolí Litavy z vrcholu Špice nad Hostěrádkami. Jedná se o jeden z nejvíce dominantních pohledů tohoto regionu.

Zpět nahoru