Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Výjezdní zasedání Výboru pro územní plánování a dopravu

V pátek 5. prosince 2014 proběhlo v Křenovicích výjezdní zasedání Výboru pro územní plánování a dopravu Zastupitelstva JMK, jehož hlavním tématem byla Křenovická spojka.

 

 

Jednání se uskutečnilo na základě příslibu hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška, který dal zástupcům obce při své návštěvě na začátku letošního října. Je škoda, že jednání podle jednacího řádu výboru nemohlo být veřejné, na druhé straně je třeba vnímat pozitivně zájem kraje o řešení našich problémů. Jednání se kromě samotného pana hejtmana zúčastnili také jeho náměstek Bc. Zdeněk Pavlík, radní pro územní plánování a stavební řád Ing. Antonín Tesařík a další členové krajského zastupitelstva v rámci Výboru pro územní plánování a dopravu.

Pracovníci krajského úřadu seznámili členy výboru s dosavadními výsledky a závěry, vyplývajícími zejména z Územní studie prověření variant Křenovické spojky. Na základě dosavadních výsledků jsou do připravovaných zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje navržena vymezení územních rezerv jak pro jižní, tak i pro obcí podporovanou severní variantu spojky.

Členové výboru se následně doptávali na konkrétní argumenty předkládané obcí, které se jim křenovičtí zastupitelé znalí problematiky snažili důkladně vysvětlit. Samozřejmě opakovaně deklarovali postoj obce o nepřijatelnosti jakékoliv podoby jižní varianty. Novou informací pro Křenovice bylo zjištění, že stát prostřednictvím SŽDC zadal zpracování studie proveditelnosti záměru Křenovické spojky. Požádali jsme představitele kraje na zprostředkování zapojení obce do procesu zpracování této studie, což bylo ze strany odpovědného radního Ing. Tesaříka přislíbeno.

Aby výjezdní jednání výboru dostálo svému smyslu, tedy seznámení se s místní problematikou, po oficiální části následoval „výjezd do terénu“. Členové výboru navštivíli horní nádraží, dále prostor mezi Hruškami a Křenovicemi s výhledem na Zbýšov, ze kterého bylo dobře patrné převýšení navrhované jižní varianty i její délka, a nakonec lokalitu za ul. Havlíčkova, kde se obě tratě sbíhají a kde je nejvíce patrný nepoměr mezi severní a jižní variantou záměru.

0 Komentářů

Prozatím bez komentářů

Přidejte komentář

Zpět nahoru