Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Výpis z Rejstříku trestů

Kdo je oprávněn v této věci podat žádost?

V této věci je oprávněn jednat občan, jehož se výpis z Rejstříku trestů (dále jen „RT“) týká, a to na základě písemné žádosti.

Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z RT vydán.

Jaké doklady, dokumenty či formuláře je třeba u sebe mít?

Osoba, která o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad) a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z RT na základě úředně ověřené plné moci.

Kdo záležitost řeší (jméno, kontakt, úřední hodiny)?

Martina Michalská – tel.: 544 223 119, mob. 606 030 487,
e-mail: podatelna@obec-krenovice.cz

Lucie Zourková – tel.: 544 223 119, mob. 606 030 487,
e-mail: matrika@obec-krenovice.cz

Úřední hodiny: po 8:00 – 17:00, st 8:00 – 17:00

Jaké jsou poplatky?

Správní poplatek za výpis z RT je 100 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Výpisy se obvykle poskytují na počkání.

Přílohy

Odkaz na detailní informace k situaci

(odkaz na portál GOV) – Vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů

0 Komentářů

Prozatím bez komentářů

Přidejte komentář

Zpět nahoru