Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Křenovice se nepyšní hradem, zámkem, či jinou významnou turistickou zajímavostí. Přesto se zde najde řada míst, zejména těch spjatých s historií, která by něměla uniknout pozornosti návštěvníka.

Kostel sv. Vavřince

V matrice slavkovského děkanátu z počátku 19. století je zapsáno, že Křenovický kostel sv. Vavřince s věží je „prastarý, nicméně z dobrého materiálu postavený“. Je vybavený sakristií, kůrem s pozitivem a třemi dřevěnými oltáři. Obraz na hlavním oltáři s výjevem Umučení sv. Vavřince, patrona kostela, nechala v roce 1802 údajně obnovit slavkovská měšťanka Rosálie Bartošková, avšak na obraze není žádný nápis, tudíž není známo, kdo jej maloval.

Smírčí kříž

Nedaleko hromadného hrobu vojáků slavkovské bitvy, na místě s nádhernou vyhlídkou směrem k severu stojí smírčí kříž. Nemá nic společného s Napoleonem, ale vedle kostela sv. Vavřince je to jeden z nejstarších svědků křenovické minulosti.

Socha M. I. Kutuzova

U příležitosti 200. výročí bitvy u Slavkova byla v Křenovicích odhalena bronzová socha vrchního velitele spojeneckých rusko – rakouských vojsk, generála Michaila Illarionoviče Kutuzova. Slavnostního ceremoniálu se účastnil velvyslanec Ruska v České republice Alexej Fedotov. Podíl na vzniku memoriálu v Křenovicích mají i některé české firmy.

Krchůvek

V blízkosti smírčího kříže na protější straně staré brněnské silnice se nachází další romantické místo s příjemnou vyhlídkou a současně místo vzpomínek a piety. V zeleném ostrůvku na návrší Zlatá hora naleznete hromadné hroby vojáků z Bitvy Tří císařů a křenovických obětí cholery. Toto pohřebiště je jedním z mnoha hromadných hrobů rozesetých po celém Slavkovském bojišti.

Boží muka na Široké

S prvními zmínkami o Božích mukách se v naší zemi setkáváme ve 14. století, ikdyž ta nejstarší dochovaná pocházejí asi ze století 13. K rozšíření těchto drobných sakrálních staveb došlo z řady důvodů: na památku šťastných i nešťastných událostí, jako projev díku za odvrácené neštěstí, epidemii, za uzdravení, k uctění mrtvých, k usmíření sporu. Významnou roli měly Boží muka jako orientační ukazatel na rozcestí.

Dům č. 65

Seznam památek Slavkovského bojiště představuje výčet kulturních památek – pomníků, křížů, kapliček, hromadných hrobů, míst významných z hlediska velení a dalších nemovitých objektů spojených s bitvou tří císařů u Slavkova 2. prosince 1805. Bývalý Spáčilův statek, dnes domy č. p. 65 a 222 patří rovněž do tohoto seznamu. Velitel spojeneckých vojsk, ruský generál Michail Illarionovič Kutuzov zde přespal v noci před bitvou z 1. na 2. prosince 1805, což připomíná pamětní deska před domem.

Zpět nahoru