Skip to content Skip to main navigation Skip to footer


Nejstarším dokladem o školní výuce v Křenovicích je zmínka z roku 1617, kdy zde měl učit rektor Johannes. Do 90. let 18. století byla škola umístěna v domě č. 68 v ulici Na Liškově. V roce 1793 byla vybudována za podpory knížete Václava Antonína Kounice nová škola na Svárově č. 93, u kostela. Současná školní budova byla postavena během roku 1856, výuka v ní byla zahájena 27. listopadu 1856.

Fotogalerie

Základní škola v Křenovicích

 • se nachází v centrální části obce na křižovatce ulic Školní a Brněnská, v dosahu zastávek IDS – BUS zast. Svárovská (100 m), vlak ŽST Křenovice horní nádraží (250 m)
 • je plnotřídní (devítiletá) škola s devíti kmenovými třídami a odbornou počítačovou učebnou
 • je plnohodnotně vybavena profesionálními didaktickými, audiovizuálními a interaktivními pomůckami (např. bílé bezprašné tabule, dataprojektory, interaktivní tabule a připojení k internetu ve všech třídách)
 • je zapojena do řady výchovně-vzdělávacích projektů, např. SCIO, EKOPOLIS, Ovoce do škol
 • součástí školy je školní družina s odpoledním i ranním provozem a školní jídelna
 • výuku zajišťuje plně aprobovaný učitelský sbor
 • děti mají od 1. třídy možnost výuky anglického jazyka, od 7. třídy volitelný druhý jazyk (němčina, ruština)
 • ve spolupráci s Křenovickým občanským sdružením při ZŠ (KOS) je pro děti zajišťována řada mimoškolních aktivit – kroužky, kulturní a sportovní akce; další aktivity nabízejí místní spolky a sportovní kluby, celkem mají děti v Křenovicích na výběr z cca 30 různých zájmových kroužků
 • Více o základní škole

Počítačová učebna

 • server + 20 počítačů (vlastní PC pro každého žáka)
 • přístup do PC učebny o velké přestávce pro žáky 2. stupně
 • výukové programy
 • výuka IKT e-learningovou metodou

Školní dílna

 • výuka předmětu Práce s technickými materiály
 • keramická dílna
 • modelářský kroužek
 • ping-pong

Sportoviště a výuka tělesné výchovy

 • sportovní víceúčelová hala
 • Oranžové hřiště s umělým trávníkem
 • školní hřiště
 • Sokolské sportovní hřiště s fotbalovým stadionem
 • zimní sporty – běžky, brusle, lyže
 • letní sporty – in-line brusle, kolo
 • plavání

Školní družina

V současné době jsou při základní škole v provozu dvě třídy školní družiny s celkovou kapacitou 40 dětí. Školní družina je určena pro žáky 1.– 4. třídy (přednostně 1. a 2. třída).

Poplatek 200 Kč měsíčně (vybírá vychovatelka ŠD do 5. každého měsíce).

Provozní doba:

Ranní družina: po – pá od 6.45
Odpolední družina: po – pá 11.45 – 16.30

Více o provozu školní družiny

Školní jídelna

Školní stravování je upraveno novelou vyhlášky č.107/2005 o školním stravování, která nabyla účinnosti dnem 1. 4. 2008.

Ceny obědů v rozsahu od 22 Kč do 25 Kč podle věku dítěte.

Provozní doba:

Školní jídelna je v provozu od 11.15 do 14 hodin. Po uplynutí této doby se nevydaná strava likviduje. Tato doba neplatí v případě předčasného ukončení vyučování (např. hromadné školní akce).

Více o provozu školní jídelny

Zpět nahoru