Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zvláštní užívání místní komunikace

Kdo je oprávněn v této věci podat žádost?

Osoba, v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti má být zvláštní užívání pozemní komunikace povoleno.

Jaké doklady, dokumenty či formuláře je třeba u sebe mít?

žádost o povolení zvláštního užívání (náležitosti žádosti určuje ustanovení § 40 odst. 4 až 6 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů),
výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (právnické osoby),
živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (podnikající fyzické osoby)

K vydání rozhodnutí o zvláštním užívání je nutný souhlas vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace a souhlas Policie České republiky (jestliže má být použito dálnice nebo rychlostní silnice, souhlas Ministerstva vnitra).

Kdo záležitost řeší (jméno, kontakt, úřední hodiny)?

starosta obce tel. 544 223 129, úřední hodiny po 08:00 – 17:00, st 08:00 – 17:00

Jaké jsou poplatky?

Za povolení zvláštního užívání pozemní komunikace se vybírá správní poplatek, jehož výše závisí na délce trvání zvláštního užívání:
v případě vydání povolení zvláštního užívání na dobu kratší než 10 dnů činí správní poplatek 100 Kč,
na dobu kratší než 6 měsíců 500 Kč,
v ostatních případech 1 000 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Pokud se jedná o jednoduchý případ, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně; jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

Přílohy

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Odkaz na detailní informace k situaci

(odkaz na portál GOV) – Zvláštní užívání – reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, provozování stánků, sportovní a kulturní akce apod.

0 Komentářů

Prozatím bez komentářů

Přidejte komentář

Zpět nahoru