Dítě v základní škole

Kdo je oprávněn v této věci podat žádost?
Zákonný zástupce nezletilého dítěte
Jaké doklady, dokumenty či formuláře je třeba u sebe mít?
  • Zápisní list  ( jen pro zápis  žáka do  1. ročníku)
  • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (pro zápis žáka do 1. ročníku nebo v případě přestupu žáka z jiné školy)
  • Rodný list dítěte (pro zápis žáka do 1. ročníku nebo v případě přestupu žáka z jiné školy)
Kdo záležitost řeší (jméno, kontakt, úřední hodiny)?
Mgr. Ivan Mazáč – ředitel školy
Kontakt:
e-mail: skola@zskrenovice_cz;  tel.: 544 223 073; mobil: 602 222 692
Úřední hodiny: denně od 8 do 14 hodin (po telefonické domluvě i jindy) 
Jaké jsou poplatky?
Bez poplatku
Jaké jsou lhůty pro vyřízení?
Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů
Přílohy
 Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - formulář
Odkaz na detailní informace k situaci
(odkaz na portál GOV) - Zařazení dětí do základní školy