Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Fitness hřiště

Fitness hřiště slouží k protažení těla nejenom křenovické mládeži od 20. dubna 2015. Bylo vybudováno za finanční podpory nadace ČEZ.

 

Sportovní hala

Sportovní hala v Křenovicích slouží veřejnosti od roku 2001. Splňuje podmínky pro provozování všech sálových sportů, ve druhém podlaží je tribuna pro 130 sedících diváků.

 

Společenský sál na Václavské ulici

Společenský sál je kulturní zařízení obce, ve kterém se konají předvším plesy a taneční zábavy, dále různé besedy, koncerty, výstavy, soukromé oslavy či svatební hostiny. Sál má kapacitu 180 osob, je vybaven odpovídajícím počtem stolů a židlí. Původní budova z roku 1912 byla rekonstruována a rozšířena v letech 1968-1970, další rekonstrukce probíhá v současné době.

Sál obecní hospody

Sál obecní hospody je druhým sálem obce, který je využíván ke kulturně společenským akcím, má kapacitu cca 100 osob. Součástí sálu je jeviště a prostory zázemí vybavené pro divadelní vystoupení. Část sálu je oddělená skládací přepážkou a slouží rovněž jako provozní místnost pohostinství.

Dům dětí

Dům dětí je v Křenovicích v provozu od roku 1995. Užívá ho Zákládní škola Křenovice, Základní umělecká škola Slavkov, taneční soubory Křenováček a Křenovák, dětské zájmové kroužky a oddíly, místní hudebníci, probíhají zde rovněž cvičení pro veřejnost, např. aerobic či pilates.

Dětská hřiště

Dětské hřiště Bří Mrázků Ve správě obce jsou v současnosti dvě veřejná dětská hřiště. Hlavní veřejné hřiště je umístěno na ulici Široká „za humnama“. Kromě tohoto hřiště je maminkám s dětmi přístupné dětské hřiště v areálu mateřské školy na ul. Bratří Mrázků. Toto hřiště je oplocené a s časově omezeným přístupem.

Oranžové hřiště

V dubnu 2009 bylo otevřeno multifunkční sportovní Oranžové hřiště, které slouží především pro žáky základní školy a křenovické občany. Realizace projektu přišla na 2,4 mil. Kč, přičemž na výstavbu hřiště přispěla Nadace ČEZ částkou 1 mil. Kč. Hřiště má umělý povrch, na kterém si lze zahrát kromě fotbalu i házenou, florbal, basketbal či tenis.

Obřadní síň

V obřadní síni obecního úřadu probíhají především svatební obřady a vítání občánků. Prostory jsou využívány rovněž k veřejným zasedáním a k pasování malých čtenářů. Místnost je ozvučena hudební aparaturou a lze ji využít i jiným způsobem, například jako jednací místnost.

 

Správa hřbitova

Brána místního hřbitova Hřbitov v Křenovicích slouží jako veřejné pohřebiště především pro obce Křenovice a Hrušky. Mimo hlavní části s kopanými hroby lze využít také hrobová místa v „urnovém háji“ a nově rovněž kolumbárium. Hlavní chodníky jsou lemovány lipovými alejemi, které vytvářejí příjemné a stinné prostředí a doplňují tak místo odpočinutí našich předků.

Zpět nahoru