Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vydává jedenkrát měsíčně Obec Křenovice.
Redakční rada: zastupitelstvo obce.
Uzávěrka vždy 15. den v měsíci.
Odpovědný redaktor: Tomáš Maděra
Kontakt: zpravodaj@obec-krenovice.cz

Z historie Křenovického zpravodaje 

V roce 2003 jsme v jednom ze zpravodajů vyzvali občany, zda by neposkytli jakékoliv informace o vzniku tohoto měsíčníku. Ozval se mimo jiné také křenovický pamětník pan Stanislav Spáčil z ulice Školní s neocenitelnými informacemi. Sám vlastní některé staré výtisky zpravodaje, ale co je hlavní také ty, které byly jedny z prvních. Podle jeho slov se Křenovický kulturní zpravodaj (toto je původní název) začal vydávat v roce 1957 (nejstarší dochované vydání je z listopadu 1957).

U jeho zrodu stáli pan Josef Fojtík a pan Matula. Josef Fojtík pak v následujících letech začal redigovat sborníky Pod Mohylou míru. První čísla měla mnohem menší a podlouhlejší formát a později asi od roku 1959 se začal zpravodaj vydávat v dnešní velikosti, rovněž s názvem Křenovický kulturní zpravodaj. V těch letech navrhl grafickou úpravu pan Antonín Vorel. V záhlaví se objevují postavy při fotbale, tanci, filmování, herci, houslista a žena s knihou. Od roku 1963 se změnil název na Křenovice v kultuře, práci a budování. V záhlaví zmizely některé postavy propagující kulturu a přibyly další p ostavy při práci (žena s obilím a srpem a zedníci).
Od dubna 1984 nastává po delší době opět změna a autorem grafické úpravy je tentokrát pan Jaroslav Přeták. Název (bez postav) se mění na Křenovické informace. V roce 1987, kdy se stává naše obec tzv. střediskovou, tj. nastává sloučení obcí Křenovice a Hrušky, se doplní o název Hrušky. Výsledkem je název Křenovice-Hrušky informace.

V únoru 1991 se tento měsíčník opět vrací k původnímu názvu Křenovický zpravodaj s přidáním pečeti obce Křenovic. U prvního čísla nastala chyba, pečeť byla posazená vzhůru nohama. Od roku 1993 se začal zpravodaj tisknout na počítači, ale bez pečeti. O rok později se z něj stává pouze Zpravodaj.

Od listopadu 1997 má opět název Křenovický zpravodaj doplněný pečetí. Malá změna nastává v roce 2001, kdy se začala používat originální pečeť z roku 1737. Zpravodaj původně začal vycházet jako měsíčník (o prázdninách se vždy jedno číslo vynechalo), což se celkem po léta dařilo (v 70. letech několikrát nevyšel z důvodu nedostatku papíru). Pouze v letech 1989 až 1997 vycházel nepravidelně (asi čtvrtletně). Od té doby vychází zase pravidelně s výjimkou prázdnin.

Kvalita informací byla za těch 45 let co Křenovický zpravodaj vychází různá, ale vesměs přínosná. Pouze v době normalizace (v 70. letech), kdy se náplň omezila pouze na všeobecné politické informace a na program kina, byla jeho úroveň velmi slabá.

Doufám, že zpravodaj bude i nadále sloužit k dobré informovanosti široké veřejnosti o dění v naší obci a k plné spokojenosti našich čtenářů.

Oldřich Bartošek, 2003

 

Zpravodaje ke stažení

 

Starší zpravodaje naleznete v archivu.

 

Zpět nahoru