Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sběrný dvůr odpadů Křenovice

Obec Křenovice provozuje vlastní sběrný dvůr odpadů, který je po rekonstrukci v provozu od července 2012. Občané zde mohou ukládat běžně produkované odpady jako sklo, plasty, papír, objemný odpad, kovy, odpad ze zeleně, nebezpečný odpad, elektrozařízení, zářivky, baterie aj.

 

Papírové krabičky na vybité baterie

Nový pomocník na třídění odpadu.

 

 

Předcházení vzniku odpadů

Všímejme si, že při nákupu výrobků nekupujeme jen samotné zboží – kupujeme i jeho obal, který záhy nepotřebujeme.

 

 

Kontejner na textil

Na sběrném dvoře odpadů na Svárovské ulici je stále umístěn kontejner Diecézní charity Brno, do kterého máte možnost ukládat použitý textil.

 

 

Kontejnery na bioodpad

Vzhledem k tomu, že se stále množí případy nesprávně uloženého odpadu v kontejnerech na bioodpad, zveřejňujeme následující informace.

 

 

Pytlový sběr plastů

První svoz pytlů s plasty proběhl v úterý 18. března 2014.

 

 

Sběr papíru

První svoz pytlů s papírem proběhl v úterý 18. března 2014. Od 1. 3. 2020 byl svoz papíru pracovníky obce zrušen. Papír řádně roztříděný a svázaný je možné odevzdat na sběrném dvoře v otevírací době. Po předešlé domluvě naši zaměstnanci starším a nemohoucím občanům roztříděný a svázaný papír odvezou.

 

Svoz komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu od obyvatel zajišťuje pro obec Křenovice společnost RESPONO a.s., Vyškov.

 

Zpět nahoru