Přidělení popisného čísla stavby

Kdo je oprávněn v této věci podat žádost?
Stavební úřad nebo vlastník nemovitosti (budovy).
Jaké doklady, dokumenty či formuláře je třeba u sebe mít?
Podání písemné žádosti o přidělení čísla popisného:
doklad, který osvědčuje, že budova byla uvedena do užívání (např. pravomocné kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas, souhlas k užívání stavby, stanovisko k užívání stavby nebo stanovisko stavebního úřadu o existenci stavby).
Kdo záležitost řeší (jméno, kontakt, úřední hodiny)?
Anna Kučerová - tel.: 544 223 119, mob. 724 369 534
e-mail:
 oukrenovice@politavi_cz 
Úřední hodiny: po 8:00 - 17:00, st 8:00 - 13:00
Jaké jsou poplatky?
Správní poplatky nejsou stanoveny.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení?
Lhůty jsou stanoveny správním řádem, nejpozději do 30 dnů.
Přílohy
 
Odkaz na detailní informace k situaci
(odkaz na portál GOV) - Stavba