Volební období 2018-2022Osobní údaje zúčastněných v plném znění jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí v originálech zápisů na obecním úřadě.