Výpis z katastru nemovitostí

Kdo je oprávněn v této věci podat žádost?
 Výpis z katastru nemovitostí (dále jen "výpis z KN") bude poskytnut komukoliv na vyžádání.
Jaké doklady, dokumenty či formuláře je třeba u sebe mít?

K dohledání příslušného výpisu z KN postačí znát katastrální území a dále např. číslo popisné nebo číslo evidenční budovy, parcelní číslo pozemku, nebo číslo listu vlastnictví.

Není třeba žádný formulář. Obvykle se výpis z KN vydává na základě ústní žádosti.

Kdo záležitost řeší (jméno, kontakt, úřední hodiny)?

Martina Michalská – tel.: 544 223 119, mob. 606 030 487,
e-mail: czpoint@obec-krenovice_cz

Lucie Zourková - tel.: 544 223 119, mob. 606 030 487,
e-mail: matrika@obec-krenovice_cz

Úřední hodiny: po 8:00 - 17:00, st 8:00 - 17:00
Jaké jsou poplatky?
 Správní poplatek činí za první stránku 100,-Kč a za každou další 50,-Kč.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení?
 Výpisy se obvykle poskytují na počkání.
Přílohy
 
Odkaz na detailní informace k situaci
(odkaz na portál GOV) - Výpis z katastru nemovitostí