ZO Českého zahrádkářského svazu

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Křenovicích sdružuje místní občany se zájmem o práci na zahrádce.   

Křenovická základní organizace byla založena 18. dubna 1964. Bývaly časy kdy čítala více jak sto členů. V současné době jich je pouze 24, ale organizace je stále aktivní. 

"Zahrádkáři" pořádají v Křenovicích pravidelné podzimní výstavy vlastnoručně vypěstovaných výpěstků 

V mezidobí pak výstavy, kde dospělí i děti prezentují výtvory šikovných rukou, které vznikly v době nepohody a vegetačního klidu. Tradičně to bývá Jarní a Podzimní výstava šikovných rukou, některé roky přibude i výstava vánoční.

výstava Šikovné ruce

Oblíbené jsou také zájezdy, s převážně zahrádkářskou tématikou. 

Kontaktní údaje: ZO ČZS, Školní 167, 683 52 Křenovice

e-mail: zoczs41@volny_cz

Více informací na stránkách: http://www.zahradkari.cz/zo/krenovice/