Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

KRONIKA VZPOMÍNEK – příběhy místních pamětníků

Obec Křenovice se od letošního roku zapojila do projektu Kronika vzpomínek – příběhy místních pamětníků. Autorem projektu je pan Kamil Šlapal, který projekt vytváří pod svojí firmou Craft Art Film, www.cafilm.cz. Spolu s ním postupně zaznamenáváme (zdánlivě obyčejné) příběhy obyvatel Křenovic. Ti vzpomínají na svůj život v obci a na místní tradice a zvyky. Často tak narazíme i na vzpomínky, které svou hodnotou přesahují hranice naší obce Křenovice. Naším dlouhodobým záměrem je především uchovat tyto vzácné vzpomínky pro další generace.

Projekt Kronika vzpomínek má svůj YouTube kanál https://www.youtube.com/channel/UCZuXhlQ1gIbRXsy3uLcQo9A

Facebookové stránky projektu
https://www.facebook.com/kronika.vzpominek

První naší odvážnou a milou pamětnicí byla paní Marie Dušová, narozena 1939 v Křenovicích. Její vyprávění a vzpomínky můžete shlédnout na internetu na YouTube kanálu:

Dalším pamětníkem je zasloužilý velitel místního hasičského sboru pan Bohumil Kříž, který v Křenovicích žije od roku 1967. Jeho vyprávění naleznete na YouTube kanálu:

Do budoucna plánujeme zveřejnění všech natočených vzpomínek nejen na YouTube, ale také v (internetové) kronice obce, která bude součástí nově upravených webových stránek obce.

Kronika vzpomínek je autorským projektem, který tvoří profesionálové s mnohaletými zkušenostmi v audiovizi (od televizního zpravodajství po publicistiku a dokumentaristiku, včetně reportáží pro pořad ČT Toulavá kamera).

Pokud byste chtěli zkouknout příběhy křenováků z pořadu ČT Toulavá kamera:

Hrnčířka Drahomíra Svobodová – 1. říjen – Toulavá kamera | Česká televize (ceskatelevize.cz)

Kovář z Křenovic – 21. květen – Toulavá kamera | Česká televize (ceskatelevize.cz)

Všem pamětníkům, které jsme již v rámci Kroniky vzpomínek oslovili, bych chtěla touto cestou velmi poděkovat za účast při natáčení. Vaše vzpomínky a příběhy jsou neocenitelným příspěvkem k zachování historie a kulturního dědictví naší obce. Vaše ochota sdílet své zkušenosti a vzpomínky nám umožňuje lépe porozumět minulosti a uchovat tuto cennou paměť pro budoucí generace. Vaše příběhy jsou inspirací pro nás všechny a přispívají k bohatství naší kulturní identity.

Děkuji Vám za Vaši cennou účast a odhodlání předávat své vzpomínky dalším generacím. Vaše příspěvky jsou důležité a budou mít trvalý vliv na naši křenovickou komunitu.

 Hana Doležalová, místostarostka obce

Zpět nahoru