Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sál obecní hospody je druhým sálem obce, který je využíván ke kulturně společenským akcím, má kapacitu cca 100 osob. Součástí sálu je  jeviště a prostory zázemí vybavené pro divadelní vystoupení. Část sálu je oddělená skládací přepážkou a slouží rovněž jako provozní místnost pohostinství.

Základní informace o sálu

Adresa: Divadelní sál obecní hospody, Křenovice, Brněnská 156
Provozovatel sálu: Obec Křenovice, Školní 535, 683 52 Křenovice, IČ 00291943, DIČ CZ00291943
tel. 544 223 119, e-mail: oukrenovice@politavi.cz
Správce sálu: Pavel Doležal, tel. 607 571 790
Kapacita sálu: 100 osob
Stručná charakteristika: Jedná se o sál, který je součástí prostor obecní hospody, je rozdělaný skládací dřevěnou zástěnou na provozní prostor pohostinského zařízení a část sálu s pódiem. Hlavní vstup do sálu je přes obecní dvůr z ul. Nádražní. Součástí sálu jsou prostory zázemí divadelního spolku. Sociální zařízení je ve vstupním vestibulu, společné s hospodou.

Podmínky pronájmu:

  • Pronájem sálu je možný po dohodě se správcem sálu.
  • Je možné pronajmout polovinu sálu s pódiem (z předpokladu souběhu akce a provozu pohostinství) nebo celý sál včetně provozního prostoru pohostinství.
  • Zařízení obecní hospody není předmětem pronájmu sálu, místnosti výčepu a kuchyňky jsou uzavřeny, pokud se pořadatel akce nedohodne s provozovatelem pohostinství jinak.
  • V pátek, s ohledem na provoz pohostinství, nelze pronajmout celý sál včetně provozního prostoru pohostinství, pokud se pořadatel akce nedohodne s provozovatelem pohostinství jinak.
  • Nájemce převezme sál včetně vybavení od správce, kterému po ukončení akce (prodeje, činnosti atd.) sál opět předá, a to řádně uklizený, včetně všech jím využitých prostor (sociální zařízení, vestibul atd.). Provozovatel nabízí službu zajištění úklidu sálu, upřesnění v ceníku.
  • Další podmínky pronájmu jsou upřesněny provozním řádem sálu.

Ceník pronájmu sálu:

Celovečerní akce (oslavy, svatby, zábavy apod.) v celém sále 1000 Kč
Celovečerní akce v polovině sálu bez omezení provozu pohostinství 500 Kč
Krátkodobé pronájmy za každou započatou hodinu 150 Kč
Pronájem poloviny sálu za účelem prodeje zboží v pracovní dny (zpravidla úterý)
od 07:00 do max. 17:00 hodin 1000 Kč
Zajištění úklidu sálu včetně sociálních zařízení po akci provozovatelem 600 Kč
Praní a žehlení zapůjčených ubrusů 20 Kč/kus

Zpět nahoru