Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hřbitov v Křenovicích slouží jako veřejné pohřebiště především pro obce Křenovice a Hrušky. Mimo hlavní části s kopanými hroby lze využít také hrobová místa v „urnovém háji“ a nově rovněž kolumbárium. Hlavní chodníky jsou lemovány lipovými alejemi, které vytvářejí příjemné a stinné prostředí a doplňují tak místo odpočinutí našich předků.

Fotogalerie

Základní údaje o hřbitově

Provozovatel Obec Křenovice, Školní 535, 683 52 Křenovice, IČ 00291943, DIČ CZ00291943

tel. 544 223 119, e-mail: oukrenovice@politavi.cz
Správce hřbitova p. Petr Banďouch, mob. 736 187 992
Otevírací doba denně 07:00 – 19:00
Evidence a pronájem
hrobových míst Obecní úřad Křenovice, Školní 535, 683 52 Křenovice, Lucie Zourková
tel. 544 223 119, mob. 606 030 487, e-mail: matrika@obec-krenovice.cz

Ceník veřejného pohřebiště v obci Křenovice platný od 1. 2. 2012

Tento ceník veřejného pohřebiště byl schválen starostou obce Křenovice v souladu s ustanovením § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Cenovým věstníkem č. 13/2011 – výměrem MF ČR č. 01/2012 ze dne 28. listopadu 2011, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.´

Ve Smlouvě o nájmu hrobového místa je definován druh hrobového místa takto:

  • Hrobové místo pro kopaný hrob
  • Hrobové místo pro urnový hrob (v urnovém háji)
  • Schránka v kolumbáriu

Cena za nájem hrobového místa se skládá z nájemného a služeb spojených s nájmem a je vždy uvedena ve Smlouvě o nájmu hrobového místa. Cenu za pronájem schránky v kolumbáriu tvoří nájemné, které je vždy uvedeno ve Smlouvě o nájmu hrobového místa. Cena je splatná předem na dobu 10 let.

Nájem hrobových míst a služeb s nájmem spojených

Hrobové místo pro kopaný hrob a hrobové místo pro urnový hrob

Cena za nájem hrobového místa

V souladu s Výměrem MF ČR č. 01/2012 ze dne 28. listopadu 2011, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, Část I., Oddíl A., Položka 3, odst. 1, činí roční nájemné za pronájem pozemků nesloužících k podnikání v obci s počtem obyvatel do 25000 včetně 20 Kč za m2 a rok.

Obec Křenovice pro své veřejné pohřebiště uplatňuje cenu 8 Kč / 1 m2 / 1 rok.

Cena za služby spojené s nájmem hrobového místa

Cena za služby s nájmem spojené zahrnuje podíl nákladů na služby, které jsou dle zákona o pohřebnictví nutné k zajištění řádného běžného provozu celého pohřebiště, jako je údržba zeleně, komunikací, hřbitovního zařízení, sečení a úklid trávy, likvidace odpadů, vodné, provoz správy pohřebiště a vedení evidence, když část těchto nákladů dotují obce Hrušky a Křenovice.

Cena za služby spojené s nájmem hrobového místa 7 Kč / 1 m2 / 1 rok

Celkem za nájem a služby s nájmem spojené 15 Kč/ 1 m2 / 1 rok

Schránka v kolumbáriu

Cena za pronájem schránky v kolumbáriu 80 Kč / 1 rok

Zpět nahoru