Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mateřská škola v Křenovicích byla zřízena v roce 1939 v budově obecné školy. Od roku 1951 byla přemístěna na Václavskou ulici č. 294, v roce 1978 byla otevřena nová mateřská škola na ulici Bratří Mrázků. Budova na Václavské ulici dále sloužila střídavě jako odloučené pracoviště MŠ nebo ZŠ, podle potřeby. V současné době je v budově odloučené pracoviště základní školy.

Fotogalerie

Vybavenost a provoz MŠ

 • ve třídách jsou zřízena hrací centra, která umožňují dětem samostatný a přehlednější výběr a volbu činností
 • všechny hračky a pomůcky jsou uloženy v otevřených skříních, dobře dostupné dětem; hračky a pomůcky jsou standartní
 • obě budovy jsou umístěny v uzavřených areálech, jejichž součástí jsou dětská hřiště
 • při vstupu do školy je dětem věnován dostatek individuální péče
 • pitný režim v průběhu celého dne
 • denní řád je pravidelný, ale zároveň flexibilní
 • respektují se potřeby dětí
 • děti jsou vedeny k samostatnosti
 • ve třídách je přátelská atmosféra
 • jsou vytvářeny podmínky pro další vzdělávání
 • v předškolní třídě jsou zavedeny samoobslužné a postupné svačinky

Provozní doba MŠ

Po – pá 6:30 – 17:00, v době letních prázdnin zajištuje provoz 1 třída obvykle první dva týdny v červenci.

Příspěvek na provoz MŠ

Výše příspěvku na částečnou úhradu činí 300 Kč měsíčně

Stravné

Celodenní stravování – 29 Kč nebo 32 Kč (podle věku dítěte)

Více o mateřské škole

Budova MŠ Bratří Mrázků

Budova i její zařízení je postupně rekonstruováno, aby byly zajištěny podmínky provozu předškolního zařízení.  V posledních letech se jednalo především o rekonstrukci sociálních zařízení a osvětlení ve třídách. Ve školní zahradě byly osazeny nové hrací prvky a sestavy.

Budova na Václavské ulici

Zařízení budovy na ul. Václavská bylo kompletně rekonstruováno v r. 2011, kdy byl obnoven provoz MŠ v této budově. Současně byla na školní zahradu pořízena nová hrací sestava, pískoviště a houpačky.

Zpět nahoru