Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Návštěva Velvyslance Litevské Republiky v Křenovicích

V úterý 30. ledna 2024 měla naše obec Křenovice tu čest přivítat Jeho Excelenci pana Laimonase Talat-Kelpšu, mimořádného a zplnomocněného velvyslance Litevské republiky v České republice. S ním přijela paní Kristina Baubinaitė, zástupkyně pana velvyslance a PhDr. Pavol Foltín z Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Návštěva začala srdečným přivítáním před Obecním úřadem, kde pan starosta a paní místostarostka přivítali hosty. Prvním zastavením byla prohlídka obecních kanceláří a samotného obecního úřadu. Velvyslanec projevil zájem o fungování místní samosprávy a detailně se informoval o projektech a rozvojových plánech obce.

Následně se delegace přesunula do nedávno postaveného Domu pro seniory, kde se konala otevřená debata o financování obce, silných a slabých stránkách Křenovic, historii, aktuálních výzvách a plánech do budoucna. Tématem byly také radosti a úspěchy, které obec zažívá.

Finální část návštěvy zahrnovala prohlídku místní knihovny a sousedící Mateřské školky. Velvyslanec si všiml významu těchto institucí pro rozvoj vzdělání a kultury v obci.

Celý program návštěvy byl pozitivně hodnocen jako příležitost pro otevřený dialog a vzájemné poznávání. Obec Křenovice si velice cení zájmu Litevské republiky o naši vesnici a vedení obce doufá v budoucí spolupráci na různých úrovních. Již nyní se otevírají možnosti pro spolupráci s regionem Zarasai, jehož zástupci by Křenovice rádi znovu navštívili na jaře letošního roku.

 

Zpět nahoru