Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Všímejme si, že při nákupu výrobků nekupujeme jen samotné zboží – kupujeme i jeho obal, který záhy nepotřebujeme.

      Obec Křenovice má nejmenší podíl na vyprodukovaném směsném komunálním odpadu v porovnání s okolními obcemi. Naši občané odpad třídí a stále se třídit učí. O tom svědčí i množství vytříděného odpadu během prvních třech kvartálů letošního roku: 18 t papíru (to jsou pro představu 4 nákladní auta Tatra), 12,6 t plastu (38 aut Tatra), 10,8 t skla čirého + 5 t skla směsného (1,2 aut Tatra). A to nemluvíme o vytříděném kovu, nebezpečných odpadech, elektrozařízení apod. Je to chvályhodné množství.

Za výše uvedené období jsme v naší obci ale také vyprodukovali celkem 167 t směsného komunálního odpadu, pro představu uvádíme, že to je víc jak z poloviny zaplněná celá budova obecního úřadu. Stále tak z našich domácností odchází velké množství odpadů, které neuvěřitelně zatěžují životní prostředí.

Co se s tím dá ještě dělat? Takto vypadá schéma správného nakládání s odpadem:

A jak tedy předcházet vzniku odpadů?

Hlavní zásadou je nakupovat věci, které skutečně potřebujeme, a které dokážeme dostatečně využít. Všímejme si, že při nákupu výrobků nekupujeme jen samotné zboží – kupujeme i jeho obal, který záhy nepotřebujeme. Řadu věcí si můžeme jen půjčit, rozbitou věc opravit a tím ušetříme energii a suroviny potřebné k výrobě nové věci.

V obchodech preferujme méně zabalené zboží či zboží v jednom druhu obalu. Všímejme si, kolik zboží kupujeme v plastových obalech. Existuje celá řada způsobů, jak se těmto nákupům vyhnout. Upřednostňujme vodu z kohoutku před vodou balenou, namísto PET lahví využívejme lahve vratné nebo alespoň snáze recyklovatelné lahve ze skla. Při nákupu pečiva můžeme používat vlastní látkovou tašku, sáčky z předešlých nákupů lze využít opakovaně na další nákup, např. zeleniny.

Konkrétním tipem pro snížení spotřeby kancelářského papíru může být to, že než si cokoliv vytiskneme, zamyslíme se, zda text opravdu potřebujeme mít vytištěný v rukou. Papír lze také využívat z obou stran. Protože papír lze velmi dobře recyklovat, upřednostňujeme recyklovaný kancelářský papír a další výrobky (lze zakoupit celou řadu sešitů pro děti do školy právě z recyklovaného papíru, podobně i papírové výrobky do kanceláře).

A tak přemýšlejme, než si něco zakoupíme. Blíží se Vánoce, a to je jedna z příležitostí začít. Pro většinu z nás jsou Vánoce spojeny, kromě jiných rituálů, samozřejmě s vánočními dárky, kterými obdarováváme své blízké. Přitom mějme na paměti, že přepych a plýtvání není zadarmo a že dárky nemusí nutně znamenat drancování přírody ani naší peněženky. Neboť pohoda a radost jistě nejsou závislé na množství a cenách dárků.

Marcela Drápalová, Petr Andrýsek, Pavel Šťasta – Výbor pro životní prostředí

Zpět nahoru