Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PYTLOVÝ SBĚR PLASTŮ

V roce 2022 proběhne poslední sběr plastů v úterý 13. 12. 2022.

V roce 2023 proběhne první sběr plastů v úterý 10. 1. 2023.

Každé sudé úterý (před svozem popelnic) provádí pracovníci obce svoz pytlů s plasty. Pytle je nutné přistavit k popelnici nebo na místo svozu v pondělí večer nebo v úterý ráno, neboť svoz začíná v 8.00 hod. Pytle připravené k odvozu musí být zavázané, aby se odpady nevysypávaly a dalo se s nimi manipulovat.

PLASTY – žluté kontejnery, žluté pytle

Co patří do kontejnerů a pytlů na plasty?

PET láhve od nápojů, plastové obaly od potravin, láhve a obaly od čisticích prostředků a kosmetiky, plastové sáčky a tašky, balící fólie, plastové kanystry, polystyren, kelímky od potravin, nápojové kartony.

Co nepatří do kontejnerů a pytlů na plasty?

Silně znečištěné plasty, obaly se zbytky potravin, hračky, obaly z PVC, podlahové krytiny (linoleum), trubky (novodur), hadice, kabely, CD, diskety, kazety, plastový zdravotnický, pěnový polyuretan-molitan, pneumatiky, videokazety, kabely, sprejové lahve, obaly od olejů, obaly od nebezpečných látek, barev, chemikálií a léčiv.

Pytle na papír a plasty je možné si vyzvednout na OÚ Křenovice. Pytle musí být viditelně popsané číslem domu. Neoznačené a nezavázané pytle nebudou svezeny a občan je musí odvézt na sběrný dvůr sám.

Jak třídit odpad z domácností – informace RESPONA

Zpět nahoru