Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Příspěvek na kastraci koček a kocourů

Pravidla poskytování příspěvku obce Křenovice na kastraci koček a kocourů

Zákonnou povinností obce je postarat se o toulavé nebo opuštěné zvíře a poskytnout
mu náležitou péči. Nečinností obce může docházet k porušení Občanského zákoníku,
Veterinárního zákona nebo Zákona proti týrání. Obec Křenovice se proto rozhodla vypracovat
a schválit Pravidla poskytování příspěvku obce Křenovice na kastraci koček
a kocourů. Prevence je pro obec tím nejlepším řešením.

Důvody pro zavedení pravidel pro kastraci koček

Snížení populace koček: přemnožení koček má negativní dopad na jejich zdraví
a pohodu. Nepříznivé podmínky, nedostatek potravy a vody a zvýšená pravděpodobnost
nemocí jsou pouze některé z problémů, kterým čelí příliš mnoho nechtěných koťat.
Kastrace pomáhá snížit populaci koček (kočky mají 1–12 koťat ve vrhu a až 4 vrhy
ročně) a zabraňuje tak vzniku dalších nežádoucích potomků.

Kontrola šíření nemocí: kočky jsou náchylné k různým chorobám, včetně pohlavně
přenosných infekcí. Nekontrolované množení koček přispívá k šíření těchto nemocí
mezi jednotlivci a komunitami. Kastrace snižuje riziko šíření nemocí a zlepšuje zdravotní
stav koček.

Ochrana životního prostředí: přemnožení koček může mít negativní dopad na životní
prostředí. Kočky jsou přirozenými predátory a v nadměrném počtu mohou ohrozit
místní populaci ptáků a drobných savců. Omezení počtu koček skrze kastraci přispívá
k zachování ekologické rovnováhy.

Zavádění pravidel pro kastraci koček a kocourů je důležitým krokem směrem k řešení
problému přemnožení koček. Snížení populace, kontrola šíření nemocí, ochrana
životního prostředí a snížení nákladů jsou důvody, proč se obec Křenovice rozhodla
podpořit tato opatření. Odpovědné chování majitelů a stejně tak i aktivistů, kteří odchytávají
toulavé kočky, spolu s kastrací mohou přinést pozitivní změnu a vést k lepšímu
životu pro kočky a jejich okolí.

Zastupitelstvo obce Křenovice se dle par. 13 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, v platném znění, rozhodlo zavézt opatření k regulaci toulavých a opuštěných
zvířat a definovalo tato pravidla a podmínky poskytování příspěvku na kastraci
koček a kocourů.

Pravidla poskytování příspěvku obce Křenovice na kastraci koček a kocourů 

Žádost o příspěvek

Zpět nahoru