Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

V naší obci je zvykem schvalovat rozpočet na daný rok až v jeho prvních měsících, což umožňuje plánovat příjmy podle skutečnosti bezprostředně předcházejícího roku. Do té doby obec hospodaří podle tzv. rozpočtového provizoria. V průběhu roku se rozpočet mění pomocí tzv. rozpočtových opatření. Konečné částky plánovaných a skutečných příjmů a výdajů jsou po uzavření účetnictví daného roku uvedeny v závěrečném účtu obce, který pro srovnání obsahuje i skutečné příjmy a výdaje předcházejícího roku.

Zpět nahoru