Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Slouží ke sjednání široké a dlouhodobé shody na využívání katastrálního území obce. Územní plán obce Křenovice vstoupil v platnost v roce 2009. První změna územního plánu byla provedena v roce 2011 a reagovala zejména na nově vyhlášená záplavová území.

Křenovice – platný územní plán

Úplné znění ÚP Křenovice po Změně č. 2

s nabytím účinnosti 20.4.2023

Změna č. 2 ÚP Křenovice

Zastupitelstvo obce Křenovice vydalo Změnu č. 2 dne 3. 4. 2023 s nabytím účinnosti 20. 4. 2023

Změna č. 1 ÚP Křenovice

Zastupitelstvo obce Křenovice vydalo Změnu č. 1 dne 8. 12. 2011 s nabytím účinnosti 24. 12. 2011

ÚP Křenovice                                                                        

Zastupitelstvo obce Křenovice vydalo ÚP dne 23. 4. 2009 s nabytím účinnosti 11. 5. 2009

 

V kategorii nejsou žádné dokumenty

Zpět nahoru