Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Slouží ke sjednání široké a dlouhodobé shody na využívání katastrálního území obce. Územní plán obce Křenovice vstoupil v platnost v roce 2009. První změna územního plánu byla provedena v roce 2011 a reagovala zejména na nově vyhlášená záplavová území.

Územně plánovací dokumentace obce Křenovice

Kompletní územně plánovací dokumentace je dostupná na webu příslušného územně plánovacího úřadu ve Slavkově u Brna, pro přesměrování pokračujte zde.

Změna č. 1 územního plánu obce Křenovice

Byla schválena na 10. zasedání zastupitelstva dne 8. 12. 2011 usnesením č. 5.

Zpět nahoru