Aktuality

30.01.2015

Beseda nejen pro rodiče - PRVNÍ POMOC U DĚTÍ

MC Domeček MC Domeček připravuje besedu na téma PRVNÍ POMOC U DĚTÍ formou prezentace i praktického nácviku.   

 
29.01.2015

Oznámení o veřejném projednání záměru fi. KORCHEM

Veřejné projednání KÚ JMK oznamuje ve smyslu ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů termín veřejného projednání záměru  "Provozovna firmy KORCHEM s.r.o. - skladování, míchání a balení ekologických chemických přípravků Křenovice u Slavkova".

 
28.01.2015

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Energie Distribuční společnost e-on oznamuje přerušení dodávky elektrické energie.    

 
27.01.2015

mimi KARNEVAL

Maškarní Mateřské centrum Domeček zve děti do 6 let a jejich rodiče na mimi-KARNEVAL.  

 
20.01.2015

Zveřejnění posudku k posuzovanému záměru

Korchem Každý může zaslat své písemné vyjádření k posudku Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění. Za den zveřejnění se považuje den, kdy došlo k vyvěšení informace o dokumentaci na úřední desce kraje. 

 

Všechny aktuality

Téma
Korchem1.jpg

Záměr společnosti KORCHEM

aktualizováno: 20.10.2014
Podklady společnosti KORCHEM  k záměru zřídit v obci výrobní a skladovací prostory pro chemickou výrobu.
 
Téma
tema1.jpg

Křenovická spojka

aktualizováno: 12.12.2014
„Křenovická spojka“, rozporuplný záměr propojení dvou železničních tratí, které vedou katastrálním územím obce Křenovice.
 
Téma
Mezivod_____banner.jpg

Mezivodí

aktualizováno: 12.11.2014
Projekt revitalizace části mlýnského náhonu a vytvoření tůní, mokřadů a polosuchého poldru v lokalitě Mezivodí.
 
Téma

Rekonstrukce vytápění v ZŠ

aktualizováno: 22.07.2014
Z důvodu havarijního stavu topného zařízení v budově základní školy rozhodlo zastupitelstvo o realizaci kopletní rekonstrukce systému vytápění. Realizace probíhá během letních prázdnin 2014, celkové náklady činí 2 180 000 Kč. Vzhledem k tomu, že akce nebyla předpokládána a zahrnuta do rozpočtu, schválilo zastupitelstvo obce záměr čerpat na financování stavby úvěr.
 

Všechna témata