Aktuality

30.07.2014

Mini-MĚSTEČKO

Miniměstečko Pořadatelé zvou na do mini-městečka na prázdninový program města her pro děti do 14 let. 

 
29.07.2014

Letní filmový festival

Filmový festival Zámek Slavkov-Austerlitz srdečně zve na Letní filmový festival, který bude probíhat v době 2.–10. srpna 2014 v parku slavkovského zámku.

 
14.07.2014

Osvědčení o úspoře emisí

Eko-kom Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru jste přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy".

 
08.07.2014

Sběr plastových víček

MC Domeček Mateřské centrum Domeček vyhlašuje sběr plastových víček.

 
06.07.2014

Kontejner na textil

Kontejner na textil Na sběrném dvoře odpadů na Svárovské ulici je stále umístěn kontejner Diecézní charity Brno, do kterého máte možnost ukládat použitý textil . 

 

Všechny aktuality

Téma

Rekonstrukce vytápění v ZŠ

aktualizováno: 22.07.2014
Z důvodu havarijního stavu topného zařízení v budově základní školy rozhodlo zastupitelstvo o realizaci kopletní rekonstrukce systému vytápění. Realizace probíhá během letních prázdnin 2014, celkové náklady činí 2 180 000 Kč. Vzhledem k tomu, že akce nebyla předpokládána a zahrnuta do rozpočtu, schválilo zastupitelstvo obce záměr čerpat na financování stavby úvěr.
 
Téma
tema1.jpg

Křenovická spojka

aktualizováno: 24.07.2013
„Křenovická spojka“, rozporuplný záměr propojení dvou železničních tratí, které vedou katastrálním územím obce Křenovice.
 
Téma
Korchem1.jpg

Záměr společnosti KORCHEM

aktualizováno: 25.11.2013
Podklady společnosti KORCHEM  k záměru zřídit v obci výrobní a skladovací prostory pro chemickou výrobu.
 
Téma
Mezivod_____banner.jpg

Mezivodí

aktualizováno: 21.02.2014
Projekt revitalizace části mlýnského náhonu a vytvoření tůní, mokřadů a polosuchého poldru v lokalitě Mezivodí.
 

Všechna témata