Úmrtí (úmrtní list)

Kdo je oprávněn v této věci podat žádost?
Pozůstalí členové rodiny.
Jaké doklady, dokumenty či formuláře je třeba u sebe mít?
Úmrtní list lze vystavit po doručení potřebných dokladů oddělení matriky (prostřednictvím pohřební služby, osobně nebo zasláním poštou).
  • občanský průkaz, rodný nebo oddací list zemřelého,
  • občanský průkaz pozůstalé manželky, popř. pozůstalého manžela,
  • občanský průkaz vyřizovatele pohřbu, není-li přímý rodinný příslušník, doloží fakturu o zaplacení pohřbu.
Na Obecním úřadě v Křenovicích lze vyřídit úmrtí, ke kterému došlo v katastrálním území obce a úmrtí, ke kterému došlo v obci, která patří do správního obvodu matričního úřadu (Hrušky).
Kdo záležitost řeší (jméno, kontakt, úřední hodiny)?

Lucie Zourková, Martina Michalská - tel.: 544 223 119, mob. 606 030 487,
Úřední hodiny: po 8:00 - 17:00, st 8:00 - 17:00

Jaké jsou poplatky?
Za vystavení prvního úmrtního listu se nehradí žádný správní poplatek.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení?
Zápis do matriční knihy úmrtí a vystavení úmrtního listu je nutné provést do 30 dnů od obdržení podkladů.
Přílohy
 
Odkaz na detailní informace k situaci
(odkaz na portál GOV) - Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list