Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Naučná stezka – Šibeniční a popravčí vrch v Křenovicích

Naučná stezka „Šibeniční a popravčí vrch v Křenovicích“ je věnována událostem spjatým s výkonem hrdelních trestů v období středověku a raného novověku (13.–18. století) v českých zemích.

Historické souvislosti

Přestože obec Křenovice vlastní hrdelní právo nikdy neměla, neboť spadala pod vrchnost ve Slavkově, má tato stezka přiblížit zájemcům historickou lokalitu, která se nachází v křenovickém katastru a v mapách je dodnes nazývána „Na spravedlnosti“. Konaly se zde veřejné popravy osob z celého slavkovského panství. Souzeni byli ve Slavkově, který hrdelní právo měl a exekucí se účastnili jistě lidé ze širokého slavkovského okolí, tedy i z Křenovic.

Stezka je věnována památce nevinných obětí, kterých mezi popravenými bylo jistě mnoho. Nešlo totiž vždy o těžké zločiny a vraždy, ale i o drobné krádeže z hladu nebo o pouhé nařčení například z čarodějnictví.

Musíme brát v úvahu, že mnoho nevinných obviněných se raději dobrovolně přiznalo, než aby snášelo utrpení při mučení, kterého se běžně používalo. A protože všichni popravení byli pohřbíváni na popravišti (žádný odsouzený nesměl být pohřben na vysvěcené půdě, tedy na hřbitově), je toto místo jedno velké pohřebiště. Zvláště, když vezmeme v potaz dlouhou dobu, po kterou tento vrch jako popraviště sloužil. Samozřejmě se zde nepopravovalo tak často, jako ve větších městech, ale doba, po kterou popravčí vrch sloužil svému účelu, dává tušit, kolik zde asi leží obětí.

Z následujícího výňatku je zřejmé, že se zde popravovalo více jak 500 let:

„Roku 1288 vyňal král Václav II. poddané slavkovské komendy Německých Křížovníků z pravomoci úřadů župních a dovolil jim postaviti šibenici. Řád Německých rytířů držel komendu ve Slavkově až do roku 1411. Šibenice tato byla zrušena roku 1789 na hranici slavkovsko–křenovické“. (Ličman, A.: Slavkovský okres. Vlastivěda moravská. Brno 1921, s. 328.)

Marie Terezie, na popud svého osobního lékaře Josefa von Sonnenfelse (pocházel z Mikulova), roku 1776 zrušila používání útrpného práva na území celé Rakousko – uherské monarchie. Teprve Všeobecný zákoník o zločinech a trestech vydaný Josefem II. v roce 1787 se stal skutečným pokrokem v duchu osvícenského Josefinismu. Zachoval sice bití a vypalování cejchů, ale důležitým prvkem bylo, že trest již neměl mít charakter pomsty, ale měl sloužit k převýchově pachatele.

Popis trasy

Zobrazit místo Naučná stezka – Šibeniční a popravčí vrch v Křenovicíchna větší mapě

Značená trasa dlouhá asi 2km povede z centra obce po cestách určených výhradně pro pěší až na samotný šibeniční vrch nad Křenovicemi. Začátek stezky uprostřed obce navazuje na značenou turistickou trasu slavkovského bojiště procházející obcí a může tak na ni volně navázat.

Na pěti informačních tabulích umístěných na trase stezky bude podrobně popsáno:

  • Hrdelní soudnictví na Moravě
  • Použití práva útrpného při výsleších
  • Činnost kata a jeho pacholků
  • Osudy odsouzených při cestě na popravčí vrch
  • Popis výkonů trestu smrti na samotném popravišti.

Autorem textů bude umělecký kovář Oldřich Bartošek z Křenovic, který se dlouhodobě této problematice věnuje. Vyráběl repliky mučících nástrojů na hradě Špilberku, na zámku v Moravské Třebové, ve Staré Boleslavi aj. Texty, které budou doplněny dobovými rytinami, budou konzultovány s ředitelem archívu ve Slavkově a odbornými pracovníky brněnského muzea.

Plocha každého stanoviště bude vydlážděna z přírodního kamene (300x300cm), kde bude z hrubě tesaných dřevěných trámů postavená konzole (280x250cm), opatřená kováním. Na ní bude uchycena na řetězu dřevěná tabule s natištěným textem (viz přiložený nákres). Naproti ní bude rovněž hrubě otesaná lavice k odpočinku. K tomuto účelu bude i využito starého kamenného sklepa naproti původního mlýna. Ve sklepě by se za uzamčenou mříží vytvořilo dobové improvizované vězení s figurínou.

 

K unikátnímu objevu došlo v květnu 2016 na hranicích katastrů Křenovic a Slavkova u Brna, v lokalitě dodnes nazývané „Spravedlnost“, kde byly nalezeny zbytky bývalé šibenice slavkovského panství.

0 Komentářů

Prozatím bez komentářů

Přidejte komentář

Zpět nahoru