Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Připojení nebo sjezd na místní komunikaci

Kdo je oprávněn v této věci podat žádost?

V této věci je oprávněn jednat vlastník připojované nemovitosti.

Jaké doklady, dokumenty či formuláře je třeba u sebe mít?

žádost o připojení nemovitosti na pozemní komunikaci

dokumentaci nebo situaci, z níž jsou patrné parametry připojení (zejména rozhledové vzdálenosti),

výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (přikládají právnické osoby),

živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (přikládají fyzické osoby podnikající).

K vydání rozhodnutí o připojení je nutný souhlas vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace a souhlas Policie České republiky.

Kdo záležitost řeší (jméno, kontakt, úřední hodiny)?

starosta obce, tel. 544 223 129, úřední hodiny po 08:00 – 17:00, st 08:00 – 17:00

Jaké jsou poplatky?

Za povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci se vybírá správní poplatek 500 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Pokud se jedná o jednoduchý případ, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně; jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

Přílohy

Formulář žádosti není stanoven.

Odkaz na detailní informace k situaci

(odkaz na portál GOV) – Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu)

0 Komentářů

Prozatím bez komentářů

Přidejte komentář

Zpět nahoru