Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Územní studie prověření variant Křenovické spojky – návrhová část

Na základě námitek obcí Křenovice a Zbýšov proti zařazení jižní varianty Křenovické spojky do Zásad územního rozvoje JMK zadal Jihomoravský kraj zpracování prověřovací studie. Ta prokazuje, že je technicky možné i propojení obou tratí v severní části obce.

V průběhu pořizování studie probíhaly obsáhlé diskuze mezi zpracovatelem a zástupci obce Křenovice, kteří často vystupovali v roli oponentů. Některé připomínky byly do studie zapracovány, jiné nikoliv. Pro ucelený názor na problematiku i zjištěné skutečnosti je vhodné neomezovat se pouze na text souhrnné zprávy, ale věnovat důkladnou pozornost celé studii včetně dokladové části.

Část A – Souhrnná zpráva

A Souhrnná zpráva

Část B – Grafická část

B1 Přehledná situace
B2 Koordinační kolejová situace
B3 Zákres do ortofotomapy
B4 Koordinační urbanistická a územní situace

Část C1 – Technická část – severní varianty

C1.1 Technická zpráva
C1.2 Dopravní a provozní technologie
C1.3.1 Schémata
C1.3.2 Situace žst Křenovice horní n. S1
C1.3.3 Situace zast. Křenovice dolní n. S1
C1.3.4 Situace žst Křenovice horní n. S2
C1.3.5 Situace zast. Křenovice dolní n. S2
C1.3.6 Situace žst Křenovice horní n. S3
C1.3.7 Situace zast. Křenovice dolní n. S3
C1.3.8 Podélné profily
C1.4 Investiční a udržovací náklady

Část C2 – Technická část – jižní varianty

C2.1 Technická zpráva
C2.2 Dopravní a provozní technologie
C2.3.1 Schémata
C2.3.2 Situace odb. Zbýšov J1, J2
C2.3.3 Situace žst Slavkov u Brna J1
C2.3.4 Situace odb. Podvrbí J2
C2.3.5 Situace žst Slavkov u Brna J2
C2.3.6 Situace zast. Křenovice – Hrušky J1, J2
C2.3.7 Podélné profily J1, J2
C2.4 Investiční a udržovací náklady

Část D – Urbanistická a územní část

D Urbanistická a územní část – textová část
D.1 Stávající využití v území
D.2 Limity a střety v území
D.3 Koridory dopravních staveb

Část E – Dokladová část

E Dokladová část

0 Komentářů

Prozatím bez komentářů

Přidejte komentář

Zpět nahoru