Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Výjezdní výrobní výbor k ZÚR JMK ve Vyškově

V polovině června se v souvislosti s nově připravovanými Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) konal ve Vyškově výjezdní výrobní výbor.

Bylo to setkání zástupců Jihomoravského kraje, Urbanistického střediska Brno, spol. s r. o. a Atelieru T-plan, s. r. o. (zpracovatelé ZÚR JMK) a zástupců obcí okresu Vyškov, jehož cílem byla diskuze o jednotlivých záměrech v rozpracovaných ZÚR JMK. Za obec Křenovice se setkání zúčastnila místostarostka Marcela Drápalová a Hana Procházková.

Zástupci kraje a zpracovatele shrnuli, co se dosud v přípravě nových ZÚR JMK podniklo, a poté společně se zástupci obcí diskutovali o jednotlivých záměrech z oblasti silniční a železniční dopravy, energetiky, vodního hospodářství a územních systémů ekologické stability.

V diskuzi o Křenovické spojce jsme za naši obec jednoznačně požadovaly zahrnutí pouze severní varianty do ZÚR JMK, nikoliv severní i jižní varianty, jak navrhoval kraj. Požadavek byl zdůvodněn zejména lepší dopravní obslužností obce prostřednictvím horního nádraží a šetrností ke krajině a orné půdě. Současně byl vyjádřen nesouhlas se závěry Územní studie prověření variant Křenovické spojky, která zahrnutí obou variant doporučuje. Stanovisko Křenovic podpořil i starosta Zbýšova Ing. Žalkovský.

Když o dva týdny později přišel na obec zápis z tohoto jednání, nezdálo se nám stanovisko naší obce formulované dostatečně přesně a podrobně, a proto jsme na kraj odeslali ještě jeho písemné upřesnění.

Ing. Hana Procházková

Všechny uvedené dokumenty zde:

PowerPointová prezentace zpracovatelů ZÚR JMK z výjedzního výrobního výboru

Záznam výjezdního výrobního výboru s obcemi okresu Vyškov

Křenovická spojka – upřesnění stanoviska Obce Křenovice k záměru ZÚR JMK

0 Komentářů

Prozatím bez komentářů

Přidejte komentář

Zpět nahoru